Hotline: (+45) 31 10 77 44
Mandag til fredag
CET 0830 - 1600
Juridisk meddelelse

ANIDEKOs website er beskyttet i henhold til gældende copyright-lovgivning og internationale konventioner.

Logoer, symboler og navne som repræsenterer ANIDEKO og ANIDEKOs produkter og tjenester på ANIDEKOs website er ANIDEKOs varemærker.

Oplysninger på ANIDEKOs website, inklusive (men ej begrænset til) tekst, præsentationer, tal, billeder og lyd, må ikke, medmindre andet angives, reproduceres, overføres, distribueres eller lagres uden forudgående skriftlig tilladelse fra ANIDEKO.

ANIDEKOs website er en service til forretningsforbindelser, kunder og offentlighed og har til formål at oplyse om ANIDEKO og ANIDEKOs produkter.
ANIDEKO giver ingen garantier om nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller aktualitet af de oplysninger der indgår på ANIDEKOs website.

ANIDEKO påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, hvad enten direkte, indirekte, specielt eller på andre måder er forårsaget af materialer, der indgår på ANIDEKOs website eller for skader forårsaget af manglende evne til at bruge eller få adgang til siderne.

ANIDEKO forbeholder sig ret til at revidere ANIDEKOs website eller lukke for adgangen til dem efter eget skøn.

ANIDEKO påtager sig intet ansvar for sider tilgængelige gennem links på ANIDEKOs website, eller for oplysninger der indgår heri.